Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. FI814122 - Laite savupellin säätimen ohjaamiseksi lämmityskattiloissa.

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters

[ FI ][ SV ]
Patenttivaatimuksen

1. Laite lämmityskattiloiden savupellin säätimen ohjaamiseksi paineenalaisen hydraulinesteen avulla, jolloin savupellin säädintä (9) ohjataan käyttämään savuhormiin asennettua savupeltiä (6), kuristamaan kokonaan tai osittain savukaasujen ulospäästöjä lämmityskattilasta (1) savuhormin (2) kautta lämmityskattilan (1) polttimen (27) pysäyttämisen jälkeen, tunnettu siitä, että käyttöaggregaattisylinterin (34, 82) männän (35, 84) toisella puolella oleva ensimmäinen kammio on ensimmäisen putkijohdon (38, 80) kautta yhteydessä öljypumppuun (18) öljyn vastaanottamiseksi öljypumpusta (18), että toinen kammio on toisen putkijohdon (39, 86) kautta yhteydessä savupellin säätimeen (9), että toinen kammio ja toinen putkijohto sisältävät palamatonta väliainetta, joka on tarkoitettu siirtämään öljypumpun (18) ensimmäisessä putkijohdossa (38, 80) ja mäntään (35, 84) liittyvässä kammiossa olevan öljyn kautta synnyttämän käyttövoiman savupellin säätimeen (9) tämän käyttämiseksi avaamaan savuhormin (2), ja että palautusmekanismi (16, 88) on sovitettu toisessa putkijohdossa (39, 86) ja toisessa kammiossa olevan palamattoman väliaineen kautta palauttamaan männän (35, 84) ja öljyä ensimmäisestä kammiosta.
  2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu paluujohdosta (40, 83), joka on kytketty käyttöaggregaatin (34, 82) ja öljytankin (25) välille öljyn (31) johtamiseksi käyttöaggregaatista öljytankkiin (25), jolloin paluujohdossa (40) on venttiili (37, 93 ja 94) paluujohdon (40) avaamiseksi ja sulkemiseksi.