Processing

Please wait...

PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Tuesday 26.10.2021 at 12:00 PM CEST
Settings

Settings

Goto Application

1. FI20165256 - An apparatus, a method and a computer program for video coding and decoding

Office
Finland
Application Number 20165256
Application Date 24.03.2016
Publication Number 20165256
Publication Date 25.09.2017
Publication Kind A7
IPC
H04N 19/55
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
50using predictive coding
503involving temporal prediction
51Motion estimation or motion compensation
55Motion estimation with spatial constraints, e.g. at image or region borders
H04N 19/563
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
50using predictive coding
503involving temporal prediction
51Motion estimation or motion compensation
563Motion estimation with padding, i.e. with filling of non-object values in an arbitrarily shaped picture block or region for estimation purposes
H04N 13/161
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
13Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
106Processing image signals
161Encoding, multiplexing or demultiplexing different image signal components
H04N 19/70
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
70characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
G03B 37/04
GPHYSICS
03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
37Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe
04with cameras or projectors providing touching or overlapping fields of view
CPC
H04N 19/55
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
50using predictive coding
503involving temporal prediction
51Motion estimation or motion compensation
55Motion estimation with spatial constraints, e.g. at image or region borders
H04N 19/563
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
50using predictive coding
503involving temporal prediction
51Motion estimation or motion compensation
563Motion estimation with padding, i.e. with filling of non-object values in an arbitrarily shaped picture block or region for estimation purposes
H04N 19/597
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
50using predictive coding
597specially adapted for multi-view video sequence encoding
H04N 19/70
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
19Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
70characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
H04N 13/15
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
13Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
106Processing image signals
15for colour aspects of image signals
H04N 13/161
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
13Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
106Processing image signals
161Encoding, multiplexing or demultiplexing different image signal components
Applicants Nokia Technologies Oy
Title
(EN) An apparatus, a method and a computer program for video coding and decoding
(FI) Laitteisto, menetelmä ja tietokoneohjelma videokoodaukseen ja -dekoodaukseen
(SV) Anordning, förfarande och datorprogram för videokodning och -avkodning
Abstract
(EN)
There is provided a method comprising encoding an uncompressed constituent frame into a first encoded picture, said encoding also resulting into a reconstructed first picture and said constituent frame having an effective picture area within the first reconstructed picture, performing either of the following as a part of said encoding: inserting at least one sample value outside the effective picture area to form a boundary extension for the constituent frame in the reconstructed first picture; or saturating or wrapping over sample locations outside the effective picture area to be within the effective picture area. There is also provided a method comprising receiving an encoded picture, decoding the encoded picture to form a reconstructed constituent frame of the picture having an effective picture area; and performing either of the following: filling an area outside the effective picture area to produce a padded reference picture, wherein the filled area forms a boundary extension; or determining that when referring to sample locations outside the effective picture area in decoding, said sample locations are saturated or wrapped over to be within the effective picture area.

(FI)
Keksinnön kohteena on menetelmä, joka käsittää yhden tiivistämättömän osakehyksen koodaamisen ensimmäiseen koodattuun kuvaan, mainitun koodaamisen johtaessa myös ensimmäiseen rekonstruoituun kuvaan ja mainitun osakehyksen käsittäessä vaikuttavan kuva-alueen ensimmäisen rekonstruoidun kuvan sisällä, joka suorittaa jompaa kumpaa seuraavista osana mainittua koodausta: lisätään ainakin yksi näytearvo vaikuttavan kuva-alueen ulkopuolelle muodostamaan rajalaajennuksen osakehykselle ensimmäisessä rekonstruoidussa kuvassa; tai kuva-alueen ulkopuolella olevia näytepaikkoja kyllästetään tai kierretään kuvan toiselle puolelle, jotta pysyttäisiin vaikuttavan kuva-alueen sisällä. Keksinnön kohteena on myös menetelmä, joka käsittää koodatun kuvan vastaanottamisen, koodatun kuvan dekoodaamisen muodostamaan rekonstruoidun osakehyksen vaikuttavan kuva-alueen käsittävästä kuvasta; ja suorittaa jommankumman seuraavista: täytetään vaikuttavan kuva-alueen ulkopuolinen alue laajennetun viitekuvan aikaansaamiseksi, jolloin täytetty alue muodostaa rajalaajennuksen; tai määritellään kun viitataan vaikuttavan kuva-alueen ulkopuolisiin näytesijanteihin dekoodauksessa, että mainitut näytesijainnit on kyllästetty tai kierretty kuvan toiselle puolelle, jotta pysytään vaikuttavan kuva-alueen sisällä.