In Bearbeitung

Bitte warten ...

Einstellungen

Einstellungen

Gehe zu Anmeldung

1. SK19950107 - Controllable and environmental safe combustion process and device for easily inflammable substances

Amt Slowakei
Aktenzeichen/Anmeldenummer 1995000107
Anmeldedatum 24.07.1993
Veröffentlichungsnummer 19950107
Veröffentlichungsdatum 07.06.1995
Veröffentlichungsart A3
IPC
F23G 7/00
FMaschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
23Feuerungen; Verbrennungsverfahren
GEinäscherungsöfen; Verbrennung von Abfall oder geringwertigen Brennstoffen
7Verfahren oder Vorrichtungen, z. B. Verbrennungsöfen, besonders ausgebildet zum Verbrennen von Sondermüll oder geringwertigen Brennstoffen, z.B. Chemikalien
F42B 33/06
FMaschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
42Munition; Sprengverfahren
BExplosive Ladungen, z.B. für Sprengungen; Feuerwerkskörper; Munition
33Munitionsherstellung; Entschärfen von Munition; Vorrichtungen hierfür
06Entschärfen von Zündern, Patronen, Projektilen, Geschossen, Raketen oder Bomben
CPC
F23G 7/003
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
7Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
003for used articles
F23G 5/006
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
5Incineration of waste
006General arrangement of incineration plant, e.g. flow sheets
F23G 2209/16
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
2209Specific waste
16Warfare materials, e.g. ammunition
F42B 33/067
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
42AMMUNITION; BLASTING
BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
33Manufacture of ammunition; Dismantling of ammunition; Apparatus therefor
06Dismantling fuzes, cartridges, projectiles, missiles, rockets or bombs
067by combustion
Anmelder Hampel Heinrich
Erfinder Hampel Heinrich
Vertreter Majlingova Marta, Ing., MAJLINGOVA & PARTNERS, Budatinska 12, 851 06 Bratislava,Slovenska republika
Prioritätsdaten 4224777 27.07.1992 DE
Titel
(EN) Controllable and environmental safe combustion process and device for easily inflammable substances
(SK) Spôsob kontrolovateľného spaľovanie ľahko horľavých látok a spaľovacie zariadenie na uskutočnenoe tohto spôsobu
Zusammenfassung
(SK)
Teleso (2) sa vloží do zavážacej komory (1), uzatvoriteľne pripojenej k zásobníku (12) s podtlakom. Aspoň bočná plocha telesa (2) prilieha tesne k vnútornej stene zavážacej komory (1) a tvorí s ňou tesnenie, alebo je od nej umiestnená v určenej vzdialenosti. Teleso (2) sa zapáli na jeho čelnej ploche (5) zo strany zásobníka (12), takže sa vytvorí spaľovacie pásmo, ktoré sa pohybuje postupne a kontinuálne cez teleso a napokon sa produkty spaľovania, vytvorené v spaľovacom pásme, odsajú do zásobníka (12) na ďalšie odstránenie. Tento spôsob a zariadenie sú zvlášť výhodné na spaľovanie a likvidáciu tuhých odpadov.

Auch veröffentlicht als