In Bearbeitung

Bitte warten ...

Einstellungen

Einstellungen

Gehe zu Anmeldung

1. CZ1999-3852 - Zařízení k určení parciálního tlaku alespoň jednoho plynu ve vydechované směsi plynů, jeho použití a způsob monitorování výchylek vdechování lidského nebo zvířecího těla

Amt
Tschechische Republik
Aktenzeichen/Anmeldenummer 1999-3852
Anmeldedatum 28.04.1998
Veröffentlichungsnummer 1999-3852
Veröffentlichungsdatum 15.03.2000
Veröffentlichungsart A3
IPC
G01N 21/00
GSektion G Physik
01Messen; Prüfen
NUntersuchen oder Analysieren von Stoffen durch Bestimmen ihrer chemischen oder physikalischen Eigenschaften
21Optisches Untersuchen oder Analysieren von Stoffen, d.h. durch die Anwendung von Submillimeter-Wellen, infrarotem, sichtbarem oder ultraviolettem Licht
A61B 5/08
ASektion A Täglicher Lebensbedarf
61Medizin oder Tiermedizin; Hygiene
BDiagnostik; Chirurgie; Identifizierung
5Messen zu diagnostischen Zwecken; Identifizieren von Personen
08Vorrichtungen zum Messen für die Untersuchung der Atmungsorgane
Anmelder Ludwig WILDT
Erfinder Ludwig Wildt
Matthias Michel
Peter Licht
Vertreter Karel Čermák
Prioritätsdaten 29707771 29.04.1997 DE
Titel
(CS) Zařízení k určení parciálního tlaku alespoň jednoho plynu ve vydechované směsi plynů, jeho použití a způsob monitorování výchylek vdechování lidského nebo zvířecího těla
Zusammenfassung
(CS) Zařízení k určení parciálního tlaku alespoň jednoho plynu ve vydechované směsi plynů je provedeno se snímací jednotkou pro snímání objemu vydechovaných plynů, s alespoň jedním měřicím zařízením k určení alespoň jednoho plynu v odebraném vydechovaném objemu plynů a vysílání měřicího signálu, a s paměťovou a vyhodnocovací jednotkou pro snímání a další zpracování signálu alespoň jednoho měřicího zařízení k určení hormonálních výchylek, tréninkového stavu při sportovních výkonech, jakož i medikamentózních terapií a pro monitorování kyslíkové terapie. U způsobu monitorování hormonálních výchylek v tělech lidí nebo zvířat, tréninkových stavů při sportovních výkonech, jakož i medikamentózní terapie a pro monitorování kyslíkové terapie, se provádí příjem objemu vydechované směsi plynů, měření podílu jednoho nebo více plynů obsažených v tomto objemu, záznam přijatých hodnot, popřípadě společně s časovými a osobními daty, porovnání hodnoty/hodnot s tabulkou hodnot a vypracování signálu odpovídajícího srovnávacímu kroku, který může být ukládán, případně dále zpracováván a/nebo vydáván.
Verwandte Patentdokumente
US09403940Diese Anmeldung ist in PATENTSCOPE nicht einsehbar, da der Eintrag für die nationale Phase noch nicht veröffentlicht wurde, oder der Eintrag für die nationale Phase wird von einem Land ausgestellt, das keine Daten mit der WIPO teilt, oder es gibt ein Formatierungsproblem oder die Anmeldung ist nicht verfügbar.
TR2000/00279Diese Anmeldung ist in PATENTSCOPE nicht einsehbar, da der Eintrag für die nationale Phase noch nicht veröffentlicht wurde, oder der Eintrag für die nationale Phase wird von einem Land ausgestellt, das keine Daten mit der WIPO teilt, oder es gibt ein Formatierungsproblem oder die Anmeldung ist nicht verfügbar.
DE19880567Diese Anmeldung ist in PATENTSCOPE nicht einsehbar, da der Eintrag für die nationale Phase noch nicht veröffentlicht wurde, oder der Eintrag für die nationale Phase wird von einem Land ausgestellt, das keine Daten mit der WIPO teilt, oder es gibt ein Formatierungsproblem oder die Anmeldung ist nicht verfügbar.