In Bearbeitung

Bitte warten ...

Einstellungen

Einstellungen

Gehe zu Anmeldung

1. CZ1995-218 - Způsob řízeného spalování snadno hořlavých látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Amt Tschechische Republik
Aktenzeichen/Anmeldenummer 1995-218
Anmeldedatum 24.07.1993
Veröffentlichungsnummer 1995-218
Veröffentlichungsdatum 13.12.1995
Veröffentlichungsart A3
IPC
F42B 33/06
FMaschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
42Munition; Sprengverfahren
BExplosive Ladungen, z.B. für Sprengungen; Feuerwerkskörper; Munition
33Munitionsherstellung; Entschärfen von Munition; Vorrichtungen hierfür
06Entschärfen von Zündern, Patronen, Projektilen, Geschossen, Raketen oder Bomben
F23G 7/00
FMaschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
23Feuerungen; Verbrennungsverfahren
GEinäscherungsöfen; Verbrennung von Abfall oder geringwertigen Brennstoffen
7Verfahren oder Vorrichtungen, z. B. Verbrennungsöfen, besonders ausgebildet zum Verbrennen von Sondermüll oder geringwertigen Brennstoffen, z.B. Chemikalien
F23G 5/00
FMaschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
23Feuerungen; Verbrennungsverfahren
GEinäscherungsöfen; Verbrennung von Abfall oder geringwertigen Brennstoffen
5Verfahren oder Vorrichtungen, z. B. Verbrennungsöfen, besonders ausgebildet für die Verbrennung von Abfall oder geringwertigen Brennstoffen
CPC
F23G 2209/16
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
2209Specific waste
16Warfare materials, e.g. ammunition
F42B 33/067
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
42AMMUNITION; BLASTING
BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
33Manufacture of ammunition; Dismantling of ammunition; Apparatus therefor
06Dismantling fuzes, cartridges, projectiles, missiles, rockets or bombs
067by combustion
F23G 7/003
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
7Incinerators or other apparatus for consuming industrial waste, e.g. chemicals
003for used articles
F23G 5/006
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
GCREMATION FURNACES; CONSUMING WASTE PRODUCTS BY COMBUSTION
5Incineration of waste
006General arrangement of incineration plant, e.g. flow sheets
Anmelder Heinrich Hampel
Erfinder Heinrich Hampel
Vertreter Zdenka Korejzová
Prioritätsdaten 1992 4224777 27.07.1992 DE
Titel
(CS) Způsob řízeného spalování snadno hořlavých látek a zařízení k provádění tohoto způsobu
Zusammenfassung
(CS)
Při způsobu se z materiálu vytvoří těleso (2), které se uloží do spalovací komory (1) spojené se zásobníkem (12). Těleso (2) se zapálí na čelní straně za vzniku čela spalování, které postupuje kontinuálně tělesem (2). Vytvořené spalné produkty se odsávají do zásobníku (12). Zařízení obsahuje alespoň jednu spalovací komoru (1) pro uložení tělesa (2), alespoň jeden zásobník (12). Mezi spalovací komorou a zásobníkem (12) je uloženo plynotěsné nebo tlakotěsné šoupátko (13). Na zásobník (12) je napojeno filtrační zařízení (20) nebo stripovací věž (21).

Auch veröffentlicht als