In Bearbeitung

Bitte warten ...

Einstellungen

Einstellungen

Gehe zu Anmeldung

1. DK2111120 - Apparat for doseret tilførsel af en flydbar masse

Anmerkung: Text basiert auf automatischer optischer Zeichenerkennung (OCR). Verwenden Sie bitte aus rechtlichen Gründen die PDF-Version.

[ DA ]
PATENTKRAV
1. Apparat for doseret tilførsel af en flydbar masse, navnlig en fedtholdig masse til fremstilling af produkter i sukkervareområdet, for eksempel til en dyse til udbringning af massen til en form, hvorved massen gennem en indgangsåbning (13) når ind i kammeret (8), fra hvilket den ved hjælp af en støder (7, 7.1, 7.2) kan udbringes gennem en udgangsåbning (14), og hvorved der til støderen (7) er knyttet et roterende stempel (12), som i en anvendelsessituation lukker udgangsåbningen (14) og i en anden anvendelsessituation lukker indgangsåbningen (13) samt omfatter en udsparing (16 til 19), der strækker sig fra en frontkant (15) på det roterende stempel (12) til dets kappeflade, hvorved støderen (7) og det roterende stempel (12) bevæger sig i et stationært lejret pumpehus (2), der også omfatter indgangs- henholdsvis udgangsåbningerne (13, 14), hvorved der til det roterende stempel (12) er knyttet et roterende drev (10, 11), hvorved der til det roterende stempel (12) slutter sig et tandhjul (11), som er i indgreb med en bevægelig tandstang (10), hvorved apparatet omfatter et antal pumpehuse (2), som ligger ved siden af hinanden, hvorved hvert roterende stempel (12) omfatter et tandhjul (11), som er i indgreb med den bevægelige tandstang (10), hvorved den respektive udsparing (16 til 19) er dannet som en åben slids, og en frontkant (15) på det roterende stempel (12) over for støderen (7) er krum i lighed med en hestesko, hvorved sidekanter (17), som bagudtil er afskråede og står i forbindelse med hinanden, strækker sig fra frontkantens (15) hjørner (16), hvorved en muslingeskal-lignende konkavitet (18), som efterfølges af et cylindrisk afsnit, står i forbindelse med frontkanten (15).
2. Apparat ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det roterende stempels (12) rotationsakse (D) strækker sig langs en akse (B) for støderen (7, 7.1, 7.2).
3. Apparat ifølge krav 2, kendetegnet ved, at det roterende stempels (12) rotationsakse (D) og støderens (7, 7.1, 7.2) akse (B) strækker sig langs en længdeakse (A) for et kammer (8) i et pumpehus (2, 2.1).
4. Apparat ifølge mindst et af de foregående krav, kendetegnet ved, at den muslingeskal-lignende konkavitets (18) sidekanter (17) stort set lineært og vandret strækker sig bort fra frontkanten (15).
5. Apparat ifølge mindst et af de foregående krav, kendetegnet ved, at sidekanterne (17) fortrinsvis er anbragt i området ved indgangs- henholdsvis udgangsåbningerne (13, 14).
6. Apparat ifølge mindst et af de foregående krav, kendetegnet ved, at støderen (7.1, 7.2) eller en del (22, 24) deraf i det mindste delvist griber ind i udsparingen (16 til 19).
7. Apparat ifølge krav 6, kendetegnet ved, at en frontflade (21) på støderen (7) omfatter et forhøjelsesstykke (22).
8. Apparat ifølge krav 6 eller 7, kendetegnet ved, at pumpehuset (2.1) i det indre danner en ringkant (20), som det roterende stempels (12) frontkant (15) ligger an mod, hvorved det roterende stempel (12) omfatter en ydre diameter (d1), som svarer til den indre diameter af kammeret (8) i pumpehuset (2.1) før ringkanten (20), og støderen (7.1) omfatter en ydre diameter (d2), som svarer til den indre diameter af kammeret (8) i pumpehuset (2.1) efter ringkanten (20).
9. Apparat ifølge krav 8, kendetegnet ved, at ringkanten er dannet som ved hjælp af en krave (23).
10. Apparat ifølge mindst et af kravene 6 til 9, kendetegnet ved, at støderen (7.2) består af en ydre støder (23) og en indre støder (24).
11. Apparat ifølge krav 9 eller 10, kendetegnet ved, at støderen (7, 7.1, 7.2) kan bevæges lineært i retning af pumpehusets (2, 2.1) længdeakse (A).
12. Apparat ifølge mindst et af kravene 1 til 11, kendetegnet ved, at et antal stødere (7) er anbragt grænsende op til hinanden og er forbundet til en løftestang (3), via hvilken støderen (7) lineært kan bevæges.